Jakich kruszyw użyć pod kostkę brukową


Niezależnie od tego, jakiego rodzaju kruszywa użyjemy ważne jest, aby nie posiadało ono zanieczyszczeń. Podbudowa jest najważniejszym elementem nawierzchni z kostki brukowej. Stąd wszelkie oszczędności przy zakupie kruszywa skutkują obniżeniem jakości wykonania i skróceniem trwałości bruku.

Kruszywa kamienne używane przy brukarstwie

Kruszywa kamienne są najpowszechniej używane przy tworzeniu powierzchni z nawierzchnią z kostki brukowej. Podbudowa jest w ponad 4/5 wykonywana z kruszywa kamiennego.

Kruszywo drobne

Piasek rzeczny – jego głównym składinkiem jest kwarc i żwirki. Jest kruszywem stosunkowo czystym, przewyższającym pod tym względem piasek kopalny. W zależności od miejsca pozyskania piasek rzeczny posiada różne właściwości – inne w górnym i dolnym biegu rzeki.

Piasek kopalny – pochodzi z osadów polodowcowych. Jest stosunkowo czysty (stosunkowo mało zanieczyszczeń pylastych)

Piaski naturalne są najczęściej dzielone na frakcje:

 • 0-2 mm,
 • 0-5 mm,
 • 2-5 mm.

Żwiry i pospółka

Żwiry możemy podzielić na rzeczne i kopalne – podobnie jak piasek. W zależności od pochodzenia różnią się kształtem ziaren. Z kolei pospóła jest mieszaniną piasku oraz żwiru. Sposób pozyskiwania pospółki jest taki sam, jak w przypadku piasku i żwiru, a więc bądź to z rzek, bądź kopalny.

Omawiane kruszywa są pochodzenia naturalnego. Powstają w wyniku różnego rodzaju procesów, które to wywołują kruszenie, rozdrabnianie większych skał (magmowych, metamorficznych i osadowych)

Kruszywo łamane

Jego wytwarzanie polega na kruszeniu surowca skalnego. Pochodzenie kruszywa łamanego jest tożsame do żwirów i pospóły (magmowych, metamorficznych i osadowych).  Kruszywo takie dzielimy ze względu na sposób produkcji i frakcje

 • Kruszywo zwykłe:
 • 0-5 mm – miał,
 • 5-25 mm – kliniec,
 • 25-63 mm – tłuczeń,
 • 0-16, 0-25 i 0-63 mm – niesort.
 • Kruszywo granulowane
 • piasek łamany – 0-2 mm
 • grysy – 2-5 mm, 5-8 mm, 8-10 mm oraz 10-25 mm

Z kolei kruszywo granulowane poddawane jest dodatkowej obróbce, w wyniku której ziarna uzyskują charakterystyczny kształt.

Kruszywo hutnicze w brukarstwie

Żużel wielkopiecowy jest odpadem powstającym w procesie wytopu surówki w piecach hutniczyh. Żużel dzieli się na:

 • żużel wolno studzony
 • żużel szybko studzony

W brukarstwie najczęściej stosuje się ten pierwszy. Pod wpływem m.in. wody z żużel wiąże się ze sobą.

Kruszywo żużlowe, zgodnie z polskimi normami budowlanymi dzielimy na:

 • Grys I – 2-25 mm,
 • Tłuczeń – 20-80 mm,
 • miał – 0-2 mm i 0-5 mm
 • pospóła – 0-10 mm i 0-80 mm

Keramzyt

Podobnie jak żużel keramzyt powstaje w wyniku wypalania. Pod wpływem temperatury zwiększa swoją objętość. Ziarna tego kruszywa mają owarlny, regularny kształt. Produkowany z reguły w ziarnistościach:

 • 5-10 mm,
 • 2-20 mm,

Charakteryzuje się mrozoodpornością.