Jak prawidłowo układać kostkę brukową


Technologia układania betonowej kostki brukowej

Kostka brukowa jest wspaniałą ozdobą każdego ogrodu. Pełni również funkcje pragmatyczne. Bruk musi być odpowiednio dobrany do pozostałych elementów posesji. Ważne jest również jego odpowiednie zaprojektowanie, tak aby pełnił założone funkcje uwzględniając ergonomię. Jednak nawet realizacja wszystkich powyższych założeń nie sprawi, że ułożona kostka brukowa będzie nas cieszyła i zdawała egzamin jako chodnik, czy podjazd, jeżeli nie zostanie wykonana w odpowiedni sposób. Zapadające się kostki, stojąca woda, która z czasem spowoduje wypaczenie powierzchni brukowej, za małe ławy i opory w przypadku obrzeży, krawężników, czy palisad, mogą wywołać zniekształcenia.

1. Przygotowanie do prac brukarskich

Prace brukarskie należy dobrze przemyśleć i zaplanować. Warto zatem skorzystać z usług profesjonalnej firmy brukarskiej, szczególnie jeżeli nie ma się żadnego doświadczenia jeżeli chodzi o prace brukarskie.

Przed przystąpieniem do pracy związanej z układaniem kostki brukowej należy pamiętać o niezbędnych czynnościach poprzedzających. Prace brukarskie zaczynamy od wykonania pomiaru terenu, wyliczeniu ilości potrzebnego materiału oraz określeniu przeznaczenia terenu.

Największy wpływ na wytrzymałość powierzchni z kostki brukowej ma wykonanie podbudowy. Istotne są zarówno użyte materiały, jak i odpowiednie zagęszczenie oraz uwzględnienie spadków odwadniających. Aby dobrze wykonać podbudowę należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Grubość podbudowy jest zależna od wielkości i rodzaju obciążenia; istotne jest czy po kostce brukowej będzie się odbywał:

 • ruch pieszych,
 • ruch samochodów osobowych,
 • ruch ciężkich pojazdów.

Na sposób wykonania podbudowy wpływa również rodzaj gleby, która występuje na terenie, na którym planujemy wykoanie alejek, chodników, parkingów, etc. W uproszczeniu występują dwa rodzaje gleb:

 • grunt gliniasty – spoisty,
 • grunt piaszczysty – niespoisty.

Największym zagrożeniem dla powierzchni z bruku jest woda. Dlatego przy planowaniu kostki brukowej należy wziąć pod uwagę również:

 • Stan wód gruntowych,
 • Rodzaj systemu odwodnieniowego.

2. Korytowanie gruntu pod kostkę brukową

Korytowanie, czyli usuwanie warstwy gruntu, to pierwsza czynność, jaką wykonują firmy brukarskie. W przypadku, gdy docelowy poziom kostki jest zaprojektowany powyżej zastanego poziomu terenu, może się okazać, że korytować wystarczy na niewielką głębokość, albo będzie całkowicie zbędne. O tym, na jaką głębokość należy wybrać ziemię można przeczytać w dalszej części artykułu. W większości przypadków odbywa się za pomocą koparki, chociaż występują sytacje, że konieczne jest ręczne wybieranie ziemi, np. w sytuacjach, gdy do danego miejsca nie jest możliwy dojazd koparki. Również w przypadku niewielkich powierzchni korytowanie wykonuje się je ręcznie. Przed przystąpieniem do tej czynności należy uwzględnić przeznaczenie nawierzchni oraz rodzaj gruntu.

Podział ze względu na przeznaczenie nawierzchni:

 • nawierzchnie dróg , placów, ulic, parkingów, podjazdów itp. Korytuje się na głębokość od 25cm do 40 cm,
 • nawierzchnie chodników, deptaków, alejek ogrodowych itp. Korytuje się na głębokość od 10 cm do 25 cm.

3. Specyfika podbudowy pod kostkę brukową

Po wykonanym korytowaniu konieczne jest uzupełnienie wykopu kruszywem. Kruszywo należy układać warstwami. Rozpoczyna się od wysypania na dnie kruszywa o największej frakcji, a kończy wysypując najdrobniejsze. Każdą z warstw należy zagęszczać osobno. W przypadku gdy warstwa kruszywa określonej ziarnistości ma być gruba, należy zagęszczać ją warstwami.
Przy wykonywaniu podbudowy pod kostkę brukową najczęściej stosuje się trzy rodzaje kruszywa. Warstwy podbudowy przygotowywane przez firmy brukarskie to najczęściej:
Warstwa konstrukcyjno-odsączająca składająca się z grysu, tłucznia o uziarnieniu:

 • od 0 do 60 mm,
 • od 0 do 30 mm,
 • od 0 do 10 mm.

Warstwa podsypki lub zaprawy cementowo-piaskowej o grubości od 2 do 5 cm.
Grubość warstwy podbudowy zależy od rodzaju podłoża oraz nawierzchni, o czym można już było przeczytać w artykule.

4. Niwelacja terenu przy pracach brukarskich

Przy wykonywaniu podbudowy, że zarówno wykop, jak i grubość warstw należy wykonywać względem docelowego poziomu kostki. Ważne jest, aby przy wyznaczaniu docelowego poziomu kostki uwzględnić spadki odwadniające w odpowiednich kierunkach. Normy budowlane mówią, że powierzchnia z kostki brukowej powinna mieć dwa kierunki spadku:

 • spadek poprzeczny 2- 3 %,
 • spadek podłużny 0,5 %.